Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden over stichting voor de buurt. Hoewel de stichting probeert deze site zo goed mogelijk te onderhouden, kunnen wij niet instaan voor de volledige juistheid van de geboden informatie. Stichting voor de buurt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door gebruikmaking van of vertrouwen op deze informatie. De informatie op deze website kan niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op een financiƫle bijdrage van stichting voor de buurt, ook niet met een beroep op vergelijkbare gevallen. Het al dan niet honoreren van een aanvraag blijft te allen tijde voorbehouden aan stichting voor de buurt. Op de inhoud en presentatie van deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, van het stichting voor de buurt en van derden. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan informatie van deze site elektronisch of anderszins te kopiƫren, openbaar te maken en/of in (onderdelen van) deze site wijzigingen aan te brengen.