Hieronder vindt u de criteria waarop uw aanvraag wordt beoordeeld. Let op: het beschikbare budget en de hoeveelheid aanvragen kunnen ons dwingen keuzes te maken.

Algemeen

De aanvragende instelling moet in principe ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Daarvan wordt alleen afgeweken als de instelling of het organiserend comité bekend is bij ons.

Criteria aanvraag

Dient u een aanvraag in, dan toetsen wij dat allereerst aan de volgende criteria:

– de aanvraag is schriftelijk ingediend en duidelijk onderbouwd;
– het doel is in overeenstemming met onze doelstelling;
– het doel heeft geen politieke of religieuze boodschap;
– het doel veroorzaakt geen onnodige milieubelasting;
– het betreft geen verzoek om ondersteuning van individuen;

– er is een realistische begroting en dekkingsplan.

Voldoet uw aanvraag aan de gestelde criteria en voorwaarden, dan gaan wij over tot beoordeling van uw aanvraag.

Beoordeling aanvraag

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, dienen aangemelde projecten aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • het project moet sociaal-culturele en ideële doel hebben voor bewoners van Zwanenburg en Halfweg (provincie Noord-Holland) op het gebied van: educatie, kunst en cultuur, gezondheid en zorg, sport en recreatie, en natuur en milieu;
  • het project moet leiden tot een aantoonbaar (liefst zichtbaar) maar in elk geval afgebakend resultaat, zodat de bijdrage gekoppeld kan worden aan het projectresultaat;
  • het project moet uitgevoerd worden in het werkgebied Halfweg/Zwanenburg (provincie Noord Holland). De instantie die het project initieert kan uiteraard buiten dit gebied gevestigd zijn;
  • betreft de aanvraag een project, dan moet dat project in de voorbereidende fase verkeren;
  • de ontvangende instantie moet goed georganiseerd zijn, van onbesproken gedrag zijn en aan kunnen tonen dat ze bonafide is;
  • de ontvangende instantie moet bereid zijn om medewerking te verlenen aan publicitaire acties rondom de honorering.

In behandeling nemen van uw aanvraag

Wij nemen uw aanvraag graag in behandeling. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, ontvangen wij uw aanvraag en de benodigde bijlagen graag schriftelijk.