Stichting voor de buurt is ontstaan uit Stichting De Hoek. Deze Stichting vond zijn oorsprong in het jongeren werk in Zwanenburg.

Al in de jaren ’70 vond het jongerenwerk plaats binnen de Hoek en later is zo de Peuterspeelzaal ontstaan. In de jaren hierna heeft Stichting De Hoek haar werkterrein verbreed met het geven en organiseren van cursussen. En in de jaren ’90 is vanuit de Peuterspeelzaal het Kinderdagverblijf ontstaan.

In 2003 zijn de activiteiten van de Stichting ondergebracht in drie onafhankelijke stichtingen t.w. Stichting Kinderopvang de Hoek (Peuterspeelzaal, Kinderopvang en Naschoolse opvang, Stichting Centrum voor Educatie en Activiteiten de Hoek (cursussen, workshops en sport) en Stichting de Hoek (eigenaar van het pand en facilitair naar de twee andere stichtingen).

Het pand van Stichting De Hoek en de activiteiten van de Stichting Kinderopvang de Hoek zijn in 2009 verkocht. Met de uiteindelijke opbrengst van het pand is de huidige Stichting voor de buurt opgericht.