We zijn geen vereniging of stichting. Wat nu?
In sommige gevallen betreft een aanvraag een particulier initiatief zonder commercieel belang, maar met een maatschappelijk of sociaal doel. Er kunnen geen statuten, uittreksel van de Kamer van Koophandel en jaarrekening worden overlegd, maar de organisatoren zijn wel bekend bij ons. Dan is subsidieverstrekking niet bij voorbaat uitgesloten. Wel kunnen aanvullende eisen worden gesteld.


Onze instelling ligt buiten het werkgebied. Kunnen we dan geen subsidie ontvangen?
Uitgangspunt is de vraag of de inwoners van het verzorgingsgebied gebaat zijn bij de aanvraag. In bijzondere, grensoverschrijdende gevallen kan soms van deze regel worden afgeweken.


Hoeveel geld kunnen we vragen?
De aanvragende instelling moet een substantiƫle bijdrage leveren in geld of in natura, terwijl ook overheidsinstellingen (gemeenten) en/of andere fondsen kunnen worden benaderd. Het bedrag zal altijd in verhouding moeten staan tot het project of de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.


Hoe snel kunnen we bericht krijgen of we voor steun in aanmerking komen?
Belangrijk is dat de aanvraag past binnen onze doelstelling en de aanvraag correct en volledig wordt ingediend. Wij beoordelen twee maal per jaar de aanvragen en maken daaruit onze keuze welke projecten wij gaan honoreren. Uw aanvraag dient dus voor 1 maart of voor 1 september bij ons binnen te zijn, waarna wij binnen 30 dagen u positief of negatief berichten.


Wanneer kunnen we het geld krijgen?
Dat hangt van de aanvraag af. In ieder geval moet worden aangetoond dat de financiering van het project helemaal rond is. In sommige gevallen wordt het bedrag ineens uitgekeerd, in andere gevallen in termijnen. Dat is afhankelijk van de voortgang van het project.


Waarom is onze aanvraag niet gehonoreerd?
In alle gevallen is het ter beoordeling van ons om een aanvraag al dan niet te honoreren. Daartegen staat geen beroepsmogelijkheid open.


Mijn vraag staat er niet bij. Wat nu?
Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.